Test transmisji danych z wykorzystaniem LORA

Test transmisji danych z wykorzystaniem LORA

24 września 2019 roku zostały przeprowadzone pierwsze terenowe testy opracowanego systemu łączności LORA. Testy zostały przeprowadzone na terenie Politechniki Gdańskiej z udziałem konsorcjanta Akademia Górniczo Hutnicza. W testach została przetestowana możliwość przesyłania rzeczywistych komunikatów drogowych pochodzących z dwóch skrzynek czujnikowych. Przeprowadzone eksperymenty zakończyły się sukcesem i pozwoliły na bezstratne przesyłanie komunikatów na odległość 500m.