Seminarium ITS POLSKA „Drzwi Otwarte Centrum Sterowania Ruchem m.st. Warszawy”

Seminarium ITS POLSKA „Drzwi Otwarte Centrum Sterowania Ruchem m.st. Warszawy”

10 stycznia 2019 roku prof. Andrzej Czyżewski wygłosił referat na Seminarium ITS w Warszawie. Seminarium było poświęcone inteligentnym systemom sterowania ruchem a projekt INZNAK został przedstawiony jako innowacja i nadzieja na bezpieczniejsze drogi. W ramach podsumowania Seminarium wszyscy obecni zostali zaproszeni do nowo otwartego Centrum Sterowania Ruchem m. st. Warszawy.