Prezentacja rezultatów projektu na 178 spotkaniu Acoustical Society of America

W trakcie 178 spotkania Acoustical Society of America zostały zaprezentowane rezultaty prac projektu INZNAK. W trakcie imprezy został zaprezentowany plakat opracowanego systemu do detekcji pojazdów w oparciu o autoencoder.

Opracowany system rozpoznaje w sygnale audio sygnały dźwiękowe pojazdów i dokonuje na ich podstawie detekcje przejazdów. Przedstawiony plakat spotkał się z dużym zainteresowaniem a sam system został rozszerzony o detekcję video.

PLAKAT