Pierwsza instalacja testowa wyświetlacza demonstratora Inteligentnego Znaku Drogowego

Pierwsza instalacja testowa wyświetlacza demonstratora Inteligentnego Znaku Drogowego

28 czerwca 2019 roku została zainstalowana pierwsza instalacja testowa wyświetlacza dla demonstratora Inteligentnego Znaku Drogowego (IZD). Instalacja została zbudowana w oparciu o nowoczesne i energooszczędne diody LED o wysokim stopniu luminancji. Instalacja została zainstalowana na terenie firmy SILED. W przyszłości opracowany moduł wyświetlacza razem z urządzeniami i oprogramowaniem sterującym zostaną wykorzystane do prezentacji wskazań IZD.