Pierwsza instalacja testowa układu pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł

Pierwsza instalacja testowa układu pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł

10 lipca 2018 roku została uruchomiona pierwsza instalacja testowa do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł zasilania (wiatr i energia słoneczna) instalacja powstał na terenie firmy SILED i w dalszym okresie zostanie wykorzystana do przeprowadzenia badań nad możliwością zasilania Inteligentnych Znaków Drogowych z odnawialnych źródeł energii.