Pierwsza instalacja badawcza INZNAK poza terenem zabudowanym

Pierwsza instalacja badawcza INZNAK poza terenem zabudowanym

20 maja 2019 roku została zainstalowana pierwsza instalacja badawcza poza terenem zabudowanym. Instalacja została zainstalowana wzdłuż Alei Lipowej niedaleko miejscowości Żukowo. Instalacja została zbudowana w oparciu o skrzynkę czujnikową opracowaną w projekcie. Dodatkowo została zbudowana skrzynka akumulatorowa, która umożliwia zasilenie skrzynki z latarni ulicznej lub źródła odnawialnej energii – również rozwijanej w projekcie. Cała instalacja została zainstalowana przy jednej z latarni, z której również pobiera niezbędną do funkcjonowania energię. Informacje zarejestrowana przez sensory można odczytać w zaprojektowanym systemie: sound.eti.pg.gda.pl/~papol/inznak/index.php/