Model doboru prędkości

Podczas prac w projekcie zostały opracowane algorytmy, których wykorzystanie może być przydatne do szacowania zalecanej, maksymalnej bezpiecznej prędkości poruszania się pojazdów po drodze w zadanych warunkach atmosfetycznych i stanie ruchu drogowego.

Algorytm zaprezentowany jest w postaci skryptu w jezyku programowania Python, który testowany jest za pomocą środowiska symulacyjnego SUMO.

Zachęcamy do zapoznania się z algorytmami.