Artykuł w renomowanym czasopiśmie Remote Sensing

25 grudnia 2019 roku ukazał się artykuł w opisujący rezultaty projektu INZNAK w renomowanym czasopiśmie Remote Sensing. Artykuł opisuje autorską metodę odfiltrowywania sygnału pochodzącego z radarów Dopplerowskich.

Obszerny artykuł zawiera dokładne informacje odnośnie rejestrowania sygnałów z wykorzystaniem sensorów dopplerowskich. Zaproponowana metoda została przetestowana podczas licznych testów w warunkach rzeczywistej pracy. Dzięki zastosowaniu opracowanej w projekcie metody możliwe jest znaczące zwiększenie skuteczności detekcji pojazdów w ruchu ulicznym.

https://doi.org/10.3390/rs12010110