Artykuł w renomowanym czasopiśmie Applied Acoustics

1 Grudnia 2018 roku ukazał się artykuł w opisujący rezultaty projektu INZNAK w renomowanym czasopiśmie Applied Acoustics. W artykule wykonawcy projektu opisali metodę i sposób kalibracji natężeniowej sondy akustycznej w kontekście pozyskiwania pozycji źródła dźwięku.

Autorzy w artykule przedstawili obszerny zakres wiedzy o pozyskiwaniu sygnałów za pomocą autorskiej sondy 3D, również w kontekście wykrywania pojazdów drogowych

https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2018.07.025