Algorytmy przydatne do zastosowania w procesie rozpoznawania stanu nawierzchni

Podczas prac w projekcie zostały opracowane algorytmy, których wykorzystanie może być przydatne do zastosowania w operacjach rozpoznawania stanu jezdni w zmieniających się warunkach atmosferycznych.

Algorytmy te dotyczą detekcji pojazdów, nawierzchni drogi, a także przetwarzania obrazów pod kątem detekcji. Wsód nich znajdują się algorytmy globalne oraz pomocnicze, np. dotyczące cyfrowego uśredniania wartości chwilowych prędkości w buforze pamięci. Zachęcamy do zapoznania się z algorytmami.