Aktualności

[PREMIERA] Film promocyjny projektu INZNAK

[PREMIERA] Film promocyjny projektu INZNAK

Zapraszamy do zapoznania się z filmem promocyjnym projektu INZNAK. Przedstawiono w nim efekty prac projektowych począwszy od omówienia konstrukcji znaku poprzez role poszczególnych elementów aż do prezentacji opracowanego oprogramowania. Zachęcamy również do pobrania br read more

Model doboru prędkości

Podczas prac w projekcie zostały opracowane algorytmy, których wykorzystanie może być przydatne do szacowania zalecanej, maksymalnej bezpiecznej prędkości poruszania się pojazdów po drodze w zadanych warunkach atmosfetycznych i stanie ruchu drogowego.

Artykuł w renomowanym czasopiśmie Remote Sensing

25 grudnia 2019 roku ukazał się artykuł w opisujący rezultaty projektu INZNAK w renomowanym czasopiśmie Remote Sensing. Artykuł opisuje autorską metodę odfiltrowywania sygnału pochodzącego z radarów Dopplerowskich.