Aktualności

[PREMIERA] Film promocyjny projektu INZNAK

[PREMIERA] Film promocyjny projektu INZNAK

Zapraszamy do zapoznania się z filmem promocyjnym projektu INZNAK. Przedstawiono w nim efekty prac projektowych począwszy od omówienia konstrukcji znaku poprzez role poszczególnych elementów aż do prezentacji opracowanego oprogramowania. Zachęcamy również do pobrania br read more

Model doboru prędkości

Podczas prac w projekcie zostały opracowane algorytmy, których wykorzystanie może być przydatne do szacowania zalecanej, maksymalnej bezpiecznej prędkości poruszania się pojazdów po drodze w zadanych warunkach atmosfetycznych i stanie ruchu drogowego.

Artykuł w renomowanym czasopiśmie Remote Sensing

25 grudnia 2019 roku ukazał się artykuł w opisujący rezultaty projektu INZNAK w renomowanym czasopiśmie Remote Sensing. Artykuł opisuje autorską metodę odfiltrowywania sygnału pochodzącego z radarów Dopplerowskich.
Wizyta wykonawców projektu w siedzibie ZDiZ Gdańsk

Wizyta wykonawców projektu w siedzibie ZDiZ Gdańsk

1 października 2019 roku wykonawcy projektu INZNAK odwiedzili gdańską siedzibę Zarządu Dróg i Zieleni. W siedzibie spotkaliśmy się z dyrektorem ZDiZ Gdańsk Panek Mieczysławem Kotłowskim, który przedstawił nam szczegóły funkcjonowania inteligentnego systemu sterowania ruchem Tristar. Podczas wizyty poznaliśmy szczegóły funkcjonowania systemu Tristar.
Test transmisji danych z wykorzystaniem LORA

Test transmisji danych z wykorzystaniem LORA

24 września 2019 roku zostały przeprowadzone pierwsze terenowe testy opracowanego systemu łączności LORA. Testy zostały przeprowadzone na terenie Politechniki Gdańskiej z udziałem konsorcjanta Akademia Górniczo Hutnicza. W testach została przetestowana możliwość przesyłania rzeczywistych komunikatów drogowych pochodzących z dwóch skrzynek czujnikowych. Przeprowadzone eksperymenty zakończyły się sukcesem i pozwoliły na bezstratne przesyłanie komunikatów na odległość 500m.