2018.01.12 - Seminarium projektu

2018.01.12 - Seminarium projektu

W Katedrze Systemów Multimedialnych odbyło się seminarium, na którym omawiano postępy w projekcie. Przedstawiono zmodyfikowany harmonogram, w którym ujęte zostało wydłużenie etapu I projektu do końca marca 2018, omówiono także stan realizacji raportów. Ważnym elementem spotkania było przedstawienie stanu aktualnego zakupów, z którego wynika, że wiele elementów zostało zakupionych, jednak nie wszystkie przetargi zakończyły się sukcesem. Podczas spotkania dyskutowano również o formalnym kształcie Inteligentnego Znaku Drogowego. Może on być znakiem drogowym lub wyświetlaczem informacyjnym.