Tytuł projektu

Chmurowy system uwierzytelniania biometrycznego

Nr projektu POIR: POIR.01.01.01-0092/19

Projekt realizowany w Centrali oraz oddziałach w woj. pomorskim.

Okres realizacji projektu: 2020-01-10 do 2022-06-30.

Katedra Systemów Multimedialnych WETI PG jest podwykonawcą projektu

Głównym celem projektu jest umożliwienie klientom PKO BP korzystania z multimodalnej biometrii w oddziałach Banku, a także w kanałach mobilnych. W wyniku realizacji projektu powstaną rozwiązania umożliwiające klientowi pozostawienie swoich próbek biometrycznych w oddziale stacjonarnym Banku lub kanale mobilnym. Daje to możliwość weryfikacji tożsamości klienta bez posiadania przez niego przy sobie dokumentów. Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na wzmocnienie procesu uwierzytelniania tożsamości dla operacji realizowanych przez klientów i pracowników Banku. W konsekwencji poprawie ulegnie zwiększenie bezpieczeństwa usług bankowych ale także usług społecznych świadczonych za pomocą Profilu Zaufanego. Projekt będzie realizowany w ramach czterech etapów badawczych – dwa etapy zaplanowano jako badania przemysłowe i kolejne dwa jako prace rozwojowe.

Dla potrzeb projektu niezbędne jest zebranie próbek biometrycznych (wizerunek, próbka głosu, podpis odręczny, skan naczyń żylnych dłoni, sposób poruszania gałkami ocznymi). Próbki te zostaną zanonimizowane i będą użyte do trenowania algorytmów sztucznej inteligencji. W związku z tym, mając na względzie przyszłe pożytki z prowadzonych badań w tej dziedzinie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc do osób chcących wspomóc rozwój badań naukowych i technologii. Zapewniamy przy tym interesujące doświadczenie, wynikające z kontaktu z nową technologią biometryczną.

Stosujemy formularz świadomej zgody uczestników badania, który dostępny jest tutaj. Jesteśmy świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności za ochronę danych osobowych i próbek biometrycznych osób biorących udział w eksperymencie, gwarantujemy zatem właściwe wykorzystanie i odpowiednie zabezpieczenie udostępnionych nam informacji.

Zachęcamy do udziału w naszych badaniach, które mają walor poznawczy oraz mogą realnie wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa elektronicznych transakcji w największym polskim banku. Jeśli chcesz wziąć udział w interesujących eksperymentach i przyczynić się do rozwoju technologii, skontaktuj się z nami pod podanym adresem:

dr inż Arkadiusz Harasimiuk e-mail: arekh@multimed.org

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. tel.: 666 820 414

Miejsce laboratorium: Politechnika Gdańska, budynek WETI, Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12

Pobierz klauzulę informacyjną