Wybierz projekt

Adaptacyjny system inteligentnego przetwarzania mowy lekarzy wraz ze strukturalizacją wyników badań i wspomaganiem procesu terapeutycznego.

Przejdź do strony projektu

Głównym celem projektu jest umożliwienie klientom PKO BP korzystania z multimodalnej biometrii w oddziałach Banku, a także w kanałach mobilnych. W wyniku realizacji projektu powstaną rozwiązania umożliwiające klientowi pozostawienie swoich próbek biometrycznych w oddziale stacjonarnym Banku lub kanale mobilnym.

Przejdź do strony projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych nad nowym produktem – Inteligentną Platformą Oświetleniową, która z wykorzystaniem nowej generacji źródeł światła LED stanie się terminalem i punktem udostępniającym usługi inteligentnych miast (Smart City).

Przejdź do strony projektu
INZNAK - Euro

Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X (INZNAK)

Przejdź do strony projektu

Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych w obronności i w przemyśle

Przejdź do strony projektu