Wybierz projekt

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych nad nowym produktem – Inteligentną Platformą Oświetleniową, która z wykorzystaniem nowej generacji źródeł światła LED stanie się terminalem i punktem udostępniającym usługi inteligentnych miast (Smart City).

Przejdź do strony projektu
INZNAK - Euro

Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X (INZNAK)

Przejdź do strony projektu

Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych w obronności i w przemyśle

Przejdź do strony projektu